Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ganė́ti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik slavų ir baltų kalboms:] lie. ganė́ti = bažn. sl. ГОНѢТИ.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339
Antraštė:
ganė́ti
Straipsnelis:
Šis veiksmažodis etimologinėje literatūroje siejamas su prasl. *goněti (s. sl. goněti ‘užtekti, pakakti’, bžn. sl. гонѣти) rekonstruojant būsenos veiksmažodį ide. *gu̯hen-ē- ‘būti gana’, bet kitose ide. kalbose panašių veiksmažodžių nėra. Schmalstiego (1984, 77–78) nuomone, prieveiksmis ganà yra veiksmažodžio ganė́ti likutinė forma iš esamojo laiko trečiojo asmens, iš pradžių reiškusi ‘yra pakankama’. Vis dėlto tokiai nuomonei galima prieštarauti tiek dėl galūninio kirčiavimo, tiek dėl tekė́ti, tẽka tipui nebūdingos veiksmažodžio ganė́ti semantikos, tiek dėl atitikmenų kitose kalbose. Greičiau ganė́ti, -ė́ja, -ė́jo yra vedinys, o LKŽ apskritai neiliustruojama esamojo laiko forma gãna gali būti tarmių inovacija.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 123
Antraštė:
ganė́ti
Straipsnelis:
žr. gana
Šaltinis:
Pakerys 2006, 71
Antraštė:
ganė́ti
Straipsnelis:
žr. gana
Šaltinis:
Krasukhin 2012, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas