Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ganióti
Straipsnelis:
žr. ganýti 01
Šaltinis:
Иванов 1981, 112–113
Antraštė:
ganióti
Reikšmė:
vyti
Straipsnelis:
žr. gunioti
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205
Antraštė:
ganióti
Straipsnelis:
žr. gundyti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 341–345
Antraštė:
ganióti
Reikšmė:
гонять, охотиться
Straipsnelis:
[Aptariami ide. šaknies *gʷhen-, baltų-slavų kalbose įgijusios reikšmę ʻгнать, гонятьʼ, atitikmenys, matant galimus ide. abliauto refleksus Pabaltijo finų leksikoje.] Suom. kona- gali atspindėti bl. gana-, dėl to plg. lie. ganióti ʻгонять, охотитьсяʼ, taip pat paplitusią slavų kalbų šaknį gon-. Rekonstruojama ikibaltų-slavų *gonos, formos, kurios artimos ide. *gʷhonos, iš kurios galėjo atsirasti Pabaltijo finų kona.
Šaltinis:
Анттила 1988-1996 (1997), 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas