Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gunióti
Straipsnelis:
žr. ginti
Šaltinis:
Tischler 1990, 81
Antraštė:
gunióti
Reikšmė:
vyti
Straipsnelis:
Didoka grupė žodžių variantų su a // u yra susijusi su baltų kalbų balsių kaitos a eilės įėjimu į u eilę skirtingose šnektose: ganióti ‘vyti’ Nm, Lp // gunióti Auk, Lnkv // gonióti Dbk (ir gáinióti // guinióti).
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205
Antraštė:
gunióti
Reikšmė:
persekioti, gainioti
Straipsnelis:
žr. gundyti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 341–345
Antraštė:
gunióti
Straipsnelis:
žr. gunyti
Šaltinis:
Tischler 1990, 81
Antraštė:
gunióti
Straipsnelis:
žr. ginti
Šaltinis:
Анттила 1988-1996 (1997), 109—111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas