Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
garbė
Straipsnelis:
žr. girdėti
Šaltinis:
Варбот 1962, 67
Antraštė:
garbė̃
Straipsnelis:
žr. gerbti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 242
Antraštė:
garbė̃
Straipsnelis:
žr. gerbti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 217–219
Antraštė:
garbė̃
Straipsnelis:
žr. gerbti
Šaltinis:
Трубачев 1975 (1977)a, 10–11
Antraštė:
garbė
Straipsnelis:
žr. apgerbti
Šaltinis:
Buck 1949, 394
Antraštė:
garbė
Straipsnelis:
Lie. garbė, šalia gerbti, giminiškas s. pr. gerbt ‘šnekėti, kalbėti’, kilę iš pailginto šaknies, matomos lie. girti, skr. gr̥- ‘dainuoti, šlovinti, girti’, varianto.
Šaltinis:
Buck 1949, 1144
Antraštė:
garbė̃
Straipsnelis:
Pr. garb- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Garbeike, Garbote, Garbot, Garbute ir kt. Kiparskis tikėtinai sieja kuršių Garbyne su bl. garb-, lie. garbė̃. Manoma, kad tokia pat kilmė ir prūsų vietovardžių.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 158
Antraštė:
garbė̃
Straipsnelis:
Pr. gīrbin (acc.) 75,₁₆ ‘skaičius’ : gērbt, lie. garbė̃. Dėl reikšmės Trautmann 1910, 339 pateikia s. isl. tal ‘skaičius, pokalbis’ : telja ‘skaičiuoti, kalbėti’, o Lewy’s (Lewy IF XXXII 162) sl. čislo ‘skaičius’ : čьtǫ ‘skaičiuoju, pagerbiu’, čьstь ‘garbė’ ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 220
Antraštė:
garbė̃
Straipsnelis:
žr. garbus
Šaltinis:
Vanags 1994, 39
Antraštė:
garbė̃
Straipsnelis:
[Aptariami ide. dariniai su priesaga *-bʰo-. Daiktavardžiai, nesusiję su spalvas reiškiančiais būdvardžiais:] lie. gárba, garbė̃ ‘honour (subst.)’ ~ giriù ‘honour (vb.)’.
Šaltinis:
Hyllested 2009, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas