Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gar̃bus
Reikšmė:
garbanotais plaukais žmogus
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131
Antraštė:
garbùs
Straipsnelis:
Lie. garbùs ir gerbùs: su a laipsniu žinomas priesaginis gar̃bsto (gar̃bstė, garbstýti) ir dktv. garbà, garbė̃ ‘šlovė, pagarba’, gar̃bas ‘tvarkymas’. Variantą su e laipsniu pamatuoja ger̃bia (ger̃bė, ger̃bti) ‘garbinti, šlovinti’. Pirminiu pripažintas garbùs, nes jo vokalizmas dabar izoliuotas.
Šaltinis:
Vanags 1994, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas