Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gausà
Reikšmė:
Fülle, Überfluß
Straipsnelis:
*gáusā lytyje lie. gausà ‘Fülle’ (4), gausùs ‘reichlich’ (2 > 4) : gáuti ‘erlangen’, šaknis *gau̯h- (Pokorny 403 t.) […] [183] […] *góu̯so-/-sah₂ lytyje lie. gausà ‘Überfluß’, gausùs ‘reichlich’, abu 4 akcentinės klasės, bet dar Daukšos gen. sg. gáusaus, f. gáusi kirčiuojama pagal 2 kirčiuotę. […] s-kamieno vedinys iš šaknies, kurią turi gáuti ‘fassen’, Pokorny IEW, 403 t.: //gO̯au̯h-es-é’-//.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183, 203
Antraštė:
gausà
Straipsnelis:
Lie. gausà ‘reichliche Menge’, gausùs ‘reichlich’, plg. la. gaũss (plg. gáu-ti).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas