Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gausùs
Reikšmė:
reichlich
Straipsnelis:
žr. gausa
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183, 203
Antraštė:
gausùs
Straipsnelis:
Pr. gaus- atstatoma pagal vietovardžius: Gausigeyn, Gawsyen, Gausen, Gausutte ir kt. Siejama su lie. gausùs, la. gaũss ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 176
Antraštė:
gausùs
Straipsnelis:
žr. platùs
Šaltinis:
Hamp 1994a, 50
Antraštė:
gausùs
Straipsnelis:
žr. gauti
Šaltinis:
Варбот 2000, 45–46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas