Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gedė́ti
Reikšmė:
trauern
Straipsnelis:
Anot N. Joklio (N. Jokl, Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung, 1911, 168, 100 tt.) alb. zi m. ‘juodas’, zezë f. ‘juoda’; zi f., best. zia ‘badas, liūdesys’ siejasi su lie. gedù ‘trauern’, r. гажу, гадить ‘sutepti, išpurvinti’, v. v. a. quāt, kot ‘purvas, šiukšlės’.
Šaltinis:
Cimochowski 1953, 190
Antraštė:
gedė́ti
Straipsnelis:
žr. juodas
Šaltinis:
Çabej 1956, 209–224
Antraštė:
gedė́ti, gẽdi
Reikšmė:
trauern
Straipsnelis:
žr. pasigesti
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 320
Antraštė:
gedėti
Straipsnelis:
[Pristatomos etimologijos, aiškinamos kaip „Schwebeablauto“ variantų rezultatas.] Su lie. gedėti gretinama slovak. gendati > žendati, kuris, manoma, turi intarpą.
Šaltinis:
Ondruš 2003, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas