Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
geĩnis
Reikšmė:
bitininko lipimo virvė
Straipsnelis:
žr. geinys
Šaltinis:
Eckert 1989, 17–18
Antraštė:
geĩnis
Straipsnelis:
žr. geinys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 238–241
Antraštė:
geĩnis
Reikšmė:
Strickleiter zum Ausnehmen der Waldbienenstöcke
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Vaba 1996, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas