Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gembė
Reikšmė:
kablys
Straipsnelis:
Bendrasl. *gǫba žinomos dvi reikšmės: ‘grybas, antauga, kémpė’ ir ‘lūpa, snukis’. Lingvistai sutaria, kad губа́ ‘grybas’ ir губа́ ‘veido dalis’ kilmės požiūriu yra vienas žodis. Artimiausiomis giminiškomis formomis laikomos lie. gembė ‘kablys’, gum̃bas ‘antauga, stagaras, iškiluma’, gum̃bras, ‘gumbas’. Paprastai dar pateikiamos iranėnų formos: afganų γumba ‘gumbas’, v. persų gumbad, gumabað ‘išsipūtimas, iškiluma’, pirmine reikšme laikoma ‘antauga, kraštas, išsikišimas’ (Vasmer REW I 316).
Šaltinis:
Меркулова 1964 (1965)b, 95
Antraštė:
gémbė
Straipsnelis:
Pr. gimb- atstatoma pagal vietovardžius: Gimbe, Gymbe. Siejama su lie. gìmbė, gémbė, gìmbėti, gémbėti ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 237
Antraštė:
gembė
Straipsnelis:
Lie. gembė[15 išn.: dėl jos etimologijos žr. Fraenkel LEW] negali ką bendra turėti su gr. γόμφος (plg. lie. žam̃bas, la. zuobs ‘dantis’), kaip norėtų M. M. Machovskis.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968d, 152

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas