Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gentãras
Straipsnelis:
žr. gintaras
Šaltinis:
Ларин 1977b, 75–82
Antraštė:
gentãras
Straipsnelis:
žr. gintaras
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 211–216
Antraštė:
gentãras
Straipsnelis:
pr. gentars Thes. 46 ‘gintaras’ : lie. gentãras arba gintãras, la. dzītars ar (kurš.) dzintars; apie šį žodį žr. Mikola Senatne un māksla I 35.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 219
Antraštė:
gentaras
Straipsnelis:
žr. jentaras
Šaltinis:
Кипарский 1973, 69

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas