Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ginklas
Straipsnelis:
Be jau pateiktų, siūlau naują etimologinę tapatybę, paremtą žodžių darybos modeliu „veiksmažodiniai daiktavardžiai, išvesti su -tlo- / -tro- / -dhlo- / -dhro-“. Sutapatinu prasl. *gentlo-, bl. *gĭntla-, kelt. banatlo < gᵘ̯n̥tlo-. Turiu galvoje sl. *žędlo (r. жало, le. źądło), lie. ginklas, val. banadl ‘дрок, s. korn. banathel, v. bret. balazn, bret. balan, banal (žr.: W. Stokes, Urkeltischer Sprachschatz, hrsg. A. Bezzenberger (= Fick, Bo(2), 161). Man rodos, kad panašiausia į tiesą bus kildinti keltų formas iš pradinės *gᵘ̯n̥-tlo- ‘tas, kuriuo duriama, smeigiama’.
Šaltinis:
Трубачев 1963a, 49
Antraštė:
giñklas
Straipsnelis:
žr. ginti
Šaltinis:
Andersen 2003, 59–62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas