Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gìrė
Reikšmė:
miškas
Straipsnelis:
Gr. βορέᾱς, -ου m. Gr. βορέᾱς aiškinama kaip ‘kalnų vėjas’ gretinant su skirtingo vokalizmo žodžiais: skr. giri = av. gairi- ‘kalnas’, lie. gìrė ‘miškas’, s. sl. gora ‘kalnas’ ir t. t. Paprasta hipotezė.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 185
Antraštė:
gìrė
Reikšmė:
Wald
Straipsnelis:
[Lie. ir alb. žodžių, liudijančių šių kalbų leksikos ryšius, ieškotina pirmykštės žemdirbystės, gyvulininkystės bei medžio apdirbimo terminijoje:] alb. gur ‘Stein, Fels’ : lie. gìre ‘Wald’ (dar arm. bei sl.).
Šaltinis:
Jokl 1963, 150
Antraštė:
gìrė
Straipsnelis:
žr. giria
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 163–165
Antraštė:
girė
Reikšmė:
forest
Straipsnelis:
Bl. ē ir ī/jā kamienų kilmė: 1) histerodinaminiai eH₁ kamienai ir pirminiai šakniniai vardažodžiai: […] lie. girė, žvaigždė, r. gora, zvezda. […] Vakarų ir rytų baltų refleksai paprastai sutampa. Dažnai būna bevardės giminė su -jan šalia kolektyvo su ar -jā, pvz., pr. EV garian, E garrin ‘tree’ šalia lie. girė, giria ‘forest’, […], EV soalis, E sālin ‘herb’ šalia lie. žolė ‘grass’.
Šaltinis:
Kortlandt 1997, 162–163
Antraštė:
girė
Straipsnelis:
žr. žvakė
Šaltinis:
Kortlandt 1997, 159
Antraštė:
gìrė
Straipsnelis:
žr. giria
Šaltinis:
Blažek 2001b 38
Antraštė:
gìrė
Reikšmė:
Wald
Straipsnelis:
žr. giria
Šaltinis:
Lipp 2009a, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas