Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
girià
Straipsnelis:
Pr. garian ‘medis’ siejamas su lie. girià (plg. gìrė, girýnas), la. dziŗa, dzire ‘miškas’ (ME I, 555–556). Plg. morav. hora ‘miškas’ ir t. t., slovk. hora ‘miškas’ ir ‘kalnas, apaugęs mišku’ ir kt. Kaip ir prūsų kalboje medį reiškia bulg. горà, s.-kr. dial. гора ‘medis’, slov. gora ‘vynuoginis’ ir kt. taip pat plg. s. i. girí- ‘kalnas’, av. gairi-, v. persų gar, gīr ir t. t. Turimais duomenimis nėra įmanoma nustatyti šios šaknies žodžių pirminės reikšmės.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 163–165
Antraštė:
girià
Straipsnelis:
Pr. garian E 628 ‘medis’ : lie. girià, la. dziŗa I, slov. gora ‘kalnų miškas, kalnas’, skr. giri-ḥ ‘kalnas’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 682.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 217
Antraštė:
girià
Straipsnelis:
Lie. girià, atitinkantis la. dzira, dzire ‘miškas’ bei pr. garian ‘medis’, yra giminiškas su slavų (s. sl. gora, le. góra) ir indoiranėnų žodžiais (s. i. girí-, av. gairi-), reiškiančiais ‘kalnas’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 218
Antraštė:
girià
Reikšmė:
(didelis) miškas
Straipsnelis:
Pr. garian ‘medis’ E 628 […] < vak. bl. *gari̯an (neutr.), kurio artimiausi giminaičiai […] yra lie. girià ‘(didelis) miškas’ […] < ryt. bl. *giri̯ā́ ir s. sl. gora ‘kalnas’ […] savo reikšme archajiškiausias iš jų yra, be abejo, s. sl. žodis. Visi tie bl. ir sl. žodžiai senovėje buvo nomina abstracta (taigi ir sg. tantum) – turėjo reikšmę bl.-sl. *‘tai, kas iškilu (iškilę)’ = *‘iškiluma(s)’ [11]. Rytų bl. *giri̯ā́ ‘iškiluma’ bei sl. *garā ‘t. p.’ […] reikšmė konkretėjo (virto į lie.-la. ‘mišką’ resp. s. sl. ‘kalną’) lėčiau resp. vėliau (nei vak. bl. *‘iškilumas’ > pr. ‘medis’). Vak. bl. *gari̯an ‘iškilumas’ bei ryt. bl. *giri̯ā́ / sl. *garā ‘iškiluma’ […] yra substantyvais virtusios adjektyvinės neutr. (vak. bl.) resp. f. (ryt. bl. [12] ir sl.) lytys – adjektyvai *‘iškilus, -i’ […] = ‘tas (ta), kuriam būdingas iškilumas’. O šitie adjektyvai bus buvę galūnių bl.-sl. *-a- / *-ā- vediniai iš seniausio bl.-sl. substantyvo […], laikytino nomen actionis (neutr.) ‘iškilimas’.
Šaltinis:
Mažiulis 1984b, 11–13
Antraštė:
girià
Reikšmė:
didelis miškas; Wald, Forst (LEW); Pustynia, puszera, solitudo, desertum (SD)
Straipsnelis:
Be E. Fraenkelio nurodomų reikšmių ‘Wald, Forst’, lie. girià sen. raštuose turi dar reikšmę ‘Pustynia, puszera, solitudo, desertum’ SD 311. Dar pateikta pvz. iš ChB Mat. 3,3; DP 17₁₂; DP 28₃ ir t. t. Le. puszcza turi 2 reikšmes: ‘1. dykumà, 2. girià’. Le. puszcza pastarąja reikšme būdamas panašus į lie. girià ‘didelis miškas’ galėjo būti išverstas ir lie. girià ‘dykuma’. Tačiau gal senovės Lietuvos gìrios, kurių dideli plotai buvo negyvenami, ir bus buvę savotiškos ‘dykynės’.
Šaltinis:
Mažiulis 1961, 246–247
Antraštė:
giria
Straipsnelis:
Lie. giria, la. dziŗa ‘miškas’, pr. garian ‘medis’ giminiški s. sl. gora ‘kalnas’, skr. giri- ‘kalnas’, av. gairi- ‘t. p.’, gal alb. gur ‘akmuo’. Semantiniai pakitimai nuo ‘kalnas’ iki ‘giria’ žinomi ir slavų kalbose, pvz., s.-kr. gora ir bulg. gora vartojami ir kaip ‘giria’.
Šaltinis:
Buck 1949, 48
Antraštė:
girià
Straipsnelis:
Jotvingių gyr ‘neįžengiama giria, draustinis’, plg. lie. girià, la. dziŗa, dzire, pr. garian ‘medis’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 73
Antraštė:
giria
Straipsnelis:
žr. girė
Šaltinis:
Kortlandt 1997, 162–163
Antraštė:
girià
Straipsnelis:
Pr. garian ‘bom’/ ‘Baum’ <
Šaltinis:
Blažek 2001b 38
Antraštė:
girià
Straipsnelis:
[Šiaurės ide. kalbų nom.-acc. sg. n. galūnė buvo *-o, o ne *-om: sl. -o, ryt. bl. gẽr-a, *šein-a (suom. hein-ä), go. juk (< *-o ar *-om). Tradicinę pr. nom.-acc. sg. n. galūnę -an reikia paaiškinti kaip acc. sg. m. ar f.] Pr. garian E628 ‘bom, tree’ yra susijęs su lie. girià ‘(large) forest’, la. dziŗa (< ryt. bl. *giri̯ā́), s. sl. gora ‘mountain’, le. góra, etc. (< sl. *garā f.), plg ir s. i. gir-ì m. ‘mountain’. Kadangi ryt. bl. ir sl. atitikmenys yra mot. gim. *-(i̯)ā-kamienai, tai pr. garian veikiausiai yra acc. sg. f.
Šaltinis:
Schmalstieg 2004, 274
Antraštė:
girià
Reikšmė:
Wald
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] S. i. girí- m. ‘Berg’, n. Av. gairi-, alb. gur m. ‘Fels, Stein’, lie. girià, trm. gìrė f. ‘Wald’, pr. garian, garrin n. ‘Baum’ (plg. dar s. sl. gora f. ‘Berg’) < *gʷr̥h₁-í-, *gʷr̥h₁-éi̯-, kas turi būti susijęs su gr. βορέᾱς m. ‘Nordwind’ = *‘Bergwind’ < *gʷorh₁-éi̯-ah₂- *‘Bergphänomen’ ← *gʷorh₁-éi̯-o- ‘auf dem Berg befindlich’, hipostazė iš loc. sg. *gʷorh₁-éi̯(-i). Ide. prokalbei rekonstruotina akrostatinė paradigma *gʷórh₁-i- / obl. *gʷérh₁-i- / loc. *gʷorh₁-ḗi̯/éi̯-i (→ obl. *gʷr̥h₁-éi̯-, perdarytas pagal proterokinetinių vardažodžių modelį).
Šaltinis:
Lipp 2009a, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas