Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glaudùs
Straipsnelis:
žr. varùs
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 16–18
Antraštė:
glaudùs
Straipsnelis:
[Išnaša; lyginama su rusų глудий ‘lygus’] Būga [RR I, 439] ir E. Bernekeris [SEW, 308] rusų žodį lygino su lie. gludus = glaudus, bet šiuo atveju skiriasi šaknies balsis. Tiksliau lygino Fasmeris [ЕСРЯ 1964 I, 416].
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 25
Antraštė:
glaudùs
Reikšmė:
glatt, anliegend
Straipsnelis:
žr. glumas
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas