Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glem̃žti
Reikšmė:
zusammendrücken, stopfen
Straipsnelis:
alb. gjalm, gjalmë ‘lynas’ : lo. glomus ‘kamuolys’, lie. glemžiù, glemžti ‘zusammendrücken, stopfen’ ir t. t. (ide. *gel-), žr. [Ölberg H., Zwei oder drei Gutturalreihen? Vom Albanischen aus gesehen, Festschrift Bonfante II, Brescia 1976, 567 su liter.]
Šaltinis:
Tischler 1990, 76⁵⁰
Antraštė:
glem̃žti
Straipsnelis:
Alb. gjalm m., gjalmë f. ‘virvelė, špagatas’. Lyginimas su go. insailjan ‘pritvirtinti virve’, kaip ir gretinimas su gr. ἅλυσις ‘grandinė, ryšys’, taip pat yra mažai pagrįstas. Šis žodis priklauso lo. glomus ‘kamuolys, gniūžtė’, s. air. glomar ‘antsnukis, žąslai’, ags. clam(m) ‘ryšys, grandinė’, [lie. glemžti]. Jo pamatas yra *gelm- su vėlesne e : ja diftongizacija.
Šaltinis:
Çabej 1962c, 61–62, 74
Antraštė:
glem̃žti
Reikšmė:
skubiai rankioti; užgrobti
Straipsnelis:
Slovėnų glomẹ́ti, -ím ‘įkyriai reikalauti, būti godžiam’, plg. krava glomi po mladini ‘karvė godžiai peša šviežią žodę’ (Pleteršnik I 219) galbūt giminiškas Polesės глáмат ‘ėsti (apie kiaules)’. Pirminė šaknies struktūra yra neaiški, plg. lie. glem̃žti ‘skubiai rankioti; užgrobti’, intesyvas glamžýti, la. glemzt ‘be apetito valgyti, valyti, niekus taukšti’, glem̃žat ‘valgyti be apetito, prekiauti skarmalais’. Šaknis yra *glem- (žr. Fraenkel LEW, 156).
Šaltinis:
Куркина 1970 (1972), 92
Antraštė:
glem̃žti
Straipsnelis:
žr. glamžyti
Šaltinis:
Svatopluk 1966, 149–151
Antraštė:
glem̃žti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. glem̃žti, - ‘zusammenraffen, an sich reißen; zerknittern, zerknüllen’ (su dariniais glamžýti, glìmžtelėti) : pa-glem̃bti.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas