Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gludus
Reikšmė:
lygus, išlygintas, minkštas, švelnus
Straipsnelis:
žr. glausti
Šaltinis:
Greule 1971, 53
Antraštė:
gludùs
Straipsnelis:
Pr. *glod-? atstatoma pagal vandenvardį Glode(balos pavadinimas). Siejama su lie. gludùs, la. gluds (*glud-, plg. *gluod-, *glūd-), plg. r. глýдкий ir kt., žr. Savukynas LKK 1966, VIII, 191.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 266
Antraštė:
gludùs
Straipsnelis:
Lie. gludus, la. gluds, gludens, giminiški lie. gludoti, gludėti, lie. glausti, la. glaust ‘glostyti’, plg. r. dial. gludkij ‘slidus, lygus’, tolesni ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 1069

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas