Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glumùs
Reikšmė:
painus, klaidingas
Straipsnelis:
[Išnaša prie žodžių r. глумкóй ‘kvailokas’, lie. glumùs ‘painus, klaidingas’.] Rusų, baltarusių ir lietuvių kalbų dialektuose labai sudėtinga žodžių darybos atitikmenų sistema, matyt, tam tikrais atvejais leidžianti kalbėti apie skolinimąsi (plg. r. глум – lie. glùmas ‘kvailybė, kvailystė’, глумныйglum̃nas ‘kvailas’, глумитьglùmyti ‘kvailinti, išmušti iš vėžių’ ir pan.)
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas