Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gniáužti
Reikšmė:
lenkiu pirštus į saują
Straipsnelis:
Man atrodo, kad pamatinė alb. gjesh bukën ‘minkau duoną’ reikšmė būsianti ‘spaudžiu, slegiu, maigau, trėškiu’, todėl galbūt Waldės Pokorno (I 208) siūlymas minėtą alb. žodį sieti (fonetiškai ir morfologiškai toks gretinimas galimas) su s. bažn. sl. gnetą ‘maigau, slegiu’, vok. knete yra ko gero įmanomas. O galbūt su lie. gniáužiu ‘lenkiu pirštus į saują’, gniáužau ‘glamžyti, maigyti’? Apie pastarąsias lytis žr. Bernekerio straipsnį IF X.
Šaltinis:
Çabej 1956, 221
Antraštė:
gniáužti
Straipsnelis:
S.-kr. gnjáviti ‘colidere’, slov. gnjáviti ‘spausti; glamžyti; dusti’, slovk. gniavit’ ‘smulkinti, grūsti’, č. (Moravijoje) gňávit = lie. gniáužiu, gniáužti. Dėl priesagos -žiu, -žti lie. žodis remiasi veiksmažodžiu, reiškiančiu ‘kąsti’, t. y. gráužiu, gráužti, o sl. žodis asimiliavosi su artimu veiksmažodžiu *dav́ą, *daviti: s. sl. davl’ą, daviti ‘suffocare’, r. davlju, davitь ‘spausti; dusti’, le. (dial.) dawić ‘spausti, dusti’.
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
gniáužti
Reikšmė:
stipriai suspausti
Straipsnelis:
žr. gurgulas
Šaltinis:
Eckert 1972a, 611–613

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas