Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gobė́tis
Straipsnelis:
Prasl. *gabati ‘čiupti, stverti’ (le. gabać, č. habati) siejama su lie. gobė́tis ‘būti godžiam, siekti, trokšti (ko nors)’, gobùs ‘godus, savanaudis’, lo. habeo ‘turėti’ (žr. Fraenkel LEW, 126–127; Sławski SEP I, 243).
Šaltinis:
Петлева 1972 (1974), 90
Antraštė:
gobė́tis
Straipsnelis:
žr. gobtis
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas