Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gobus
Reikšmė:
pavydus
Straipsnelis:
žr. gabšus
Šaltinis:
Buck 1949, 786
Antraštė:
gobùs
Reikšmė:
godus
Straipsnelis:
Oset. qavyn : qavd | ǧavun : ǧavd ‘taikytis; žymėti; ketinti; rengtis’. Iš ide. bazės *ghabh- ‘laikyti, griebti’ : le. gabać ‘griebti, pulti’, br. гадаць ‘imti, griebti’, lie. guõbti, gobùs ‘godus’, air. gaibim ‘imu, griebiu, laikau’, lo. habeo ‘turiu’. Čia taip pat priklauso s. i. gabhasti- ‘ranka’, Pamyro v. gaurist ‘t. p.’ (Pokorny IEW, 407 t. – Bailey, Asia Major, 1964, 25). Dėl reikšmės ‘griebti’ → ‘taikytis’ raidos plg. oset. dig. (œ)r-ǧœvun ‘pataikyti’ iš *grab- ‘griebti’. Sogdų *γavd- (γßt) iš *gafta- ‘išsitempti; kankintis’, sakų gauda ‘išvargęs, nusikamavęs’ [...] fonetiškai galėtų priklausyti, bet tolimas reikšmės požiūriu.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 271
Antraštė:
gobùs
Straipsnelis:
žr. guobti
Šaltinis:
Абаев 1965, 16
Antraštė:
gobùs
Straipsnelis:
[B. Čopo siūloma (pagrindu pasirenkant semantikos kitimą ‘tiesti rankas ko nors link’ → ‘norėti, trokšti’) bl.-sl. paralelė, man rodos, abejotina:] lie. gobùs – br. хадац (žr.: B. Čop, Beiträge zur idg. Wortforschung IV, Slavistična revija, XI, 1958; [...]).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 254
Antraštė:
gobùs
Reikšmė:
godus
Straipsnelis:
žr. guobti
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 271
Antraštė:
gobùs
Reikšmė:
godus
Straipsnelis:
žr. guobti
Šaltinis:
Абаев 1965, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas