Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
guõbti
Straipsnelis:
Oset. gavyn : gavd | ǧavun : ǧavd ‘taikytis; žymėti, ketinti; rengtis’. Iš ide. bazės *ghabh- ‘laikyti, griebti’: le. gabać ‘griebti, pulti’, br. габаць ‘imti, griebti’, lie. guõbti, gobùs ‘godus’, air. gaibim ‘imu, griebiu, laikau’, lo. habeo ‘turiu’. Čia taip pat priklauso s. i. gabhasti- ‘ranka’, Pamyro v. gawust id. (Pokorny 407 t. – Bailey, Asia Major 1964, s. 25). Dėl reikšmės ‘griebti’ → ‘taikytis’ raidos plg. oset. dig. (æ)r-ǧævun ‘pataikyti’ iš *grab- ‘griebti’. Sogdų *γavd- (γβt) iš *gafta- ‘išsitempti; kankintis’, sakų gauda ‘išvargęs, nusikamavęs’ (Gershevitch § 872, Addenda § 875) fonetiškai galėtų čia priklausyti, bet tolimi reikšmės požiūriu. СЕИ 16
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 271
Antraštė:
guõbti
Reikšmė:
nustverti, sučiupti; sugriebti
Straipsnelis:
[Retsykiais osetinų kalboje aptinkame leksikos izoglosų ne su kitomis indų-iranėnų, o su šiaurės ir vakarų indoeuropiečių kalbomis:] Manome, kad oset. gavyn / ǧavun ‘taikyti; ženklinti, žymėti’ remiasi šaknimi *ghabh- (Pokorny 407), kuri slypi ir le. gabać ‘čiupti, stverti; užpulti’, br. габаць ‘imti; stverti’, lie. guõbti ‘nustverti, sučiupti; sugriebti’, gobùs ‘godus’, air. gaibim ‘imu; čiumpu; laikau’, lo. habeo ‘turiu’. Iš i.-ir. kalbų su abejone čia galima priskirti s. i. gabhasti- ‘ranka’.
Šaltinis:
Абаев 1965, 16
Antraštė:
guõbti
Straipsnelis:
žr. gobti
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 27
Antraštė:
guõbti
Reikšmė:
zusammenraffen, zusammenscharren
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kur prasl. ch- (< *) : (s)k : g/g̑), plg. prasl. *chopiti: *chop-, *chab-, *gab-: luž. žem. chopiś ‘anfangen, beginnen’, č. chopiti ‘fassen, greifen’, r. chopit' ‘t. p.’ šalia lo. capiō ‘ergreifen’, r. chabit' ‘raffen, an sich reißen’, le. o-chabić ‘erfassen’ kaip ir le. gabać ‘greifen, ergreifen’ ir ryt. lie. guõbti ‘zusammenraffen, zusammenscharren’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas