Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
godùs
Straipsnelis:
žr. gėda
Šaltinis:
Ларин 1977a, 71–72
Antraštė:
godùs
Straipsnelis:
žr. gedauti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 182–184
Antraštė:
godus
Straipsnelis:
Ide. kalbos žodžiai, reiškiantys ‘godus, šlykštus’, dažnai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘pinigai’, tarpininkaujant reikšmei ‘trokštantis, norintis pinigų’; šios reikšmės žodžiai gali būti siejami su sąvoka ‘pavydus’, ‘čiupti’, ‘suspaustas’ ir t. t. Lie. godus, godingas giminški la. (sa)gāds ‘atsarga, sandėlys’, gādāt ‘rūpintis’, s. air. gataim ‘vogti’, skr. gadhya- ‘būti pačiuptam’.
Šaltinis:
Buck 1949, 786
Antraštė:
godùs
Straipsnelis:
[Išnaša] Lie. godùs [Fraenkel LEW, 150] lyginama su жад-ный, o Fasmeris [ЕСРЯ II, 381] гад lygina su le. żadny ‘bjaurus’. Vadinasi, iš šaknies *gēd-/*gōd- (kaita ē/ō) atsiranda lie. gė́da, r. жад- / lie. godùs, r. гад-.
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas