Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gorùs
Reikšmė:
kartus
Straipsnelis:
[r. жаркий, lie. gorùs ‘kartus’]. Ide. šaknis *gher- / *ghor- ‘degti’. Semantiškai plg. r. dial. горкий ‘gerai degąs’ ir горький, lie. aitrus ‘aitrus’ ir ‘deginantis (?)’ ir t. t. Lie. gorùs ‘kartus’ etimologiškai susijęs su gorúoti ‘parausti iš karščio’.
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 30
Antraštė:
gorùs
Reikšmė:
kartus, gaižus, aitrus
Straipsnelis:
žr. gorėti
Šaltinis:
Pakerys 2006, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas