Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
góvėda, gõvėda
Reikšmė:
Menge, große Zahl, Rudel (Hunde)
Straipsnelis:
žr. gauja
Šaltinis:
Otrębski 1964, 125
Antraštė:
gõveda
Reikšmė:
Menge, große Zahl, Rudel (Hunde)
Straipsnelis:
žr. gauja
Šaltinis:
Otrębski 1964, 125
Antraštė:
góvėda
Reikšmė:
gauja, šutvė, pulkas
Straipsnelis:
F. Slavskis góvėda, góvena góvija ‘gauja, šutvė, pulkas’ visiškai teisingai laiko ne slavizmu, o tik slavų kalbų atitinkamų žodžių artimu giminaičiu. LKŽ šis žodis priskirtas prie nevartotinų slavizmų.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 218
Antraštė:
góvėda
Reikšmė:
banda, minia
Straipsnelis:
Priesaginį elementą -d- galime įžvelgti praslavų daiktavardyje *govędo, kuris, rodos, apibendrina vienatinumo (‘jautis, karvė’) ir kuopines (‘galvijai, raguočių banda’) reikšmes: s. r. говѧдо ‘jautis’, говѧда pl. ‘raguočiai’, bulg. говедо, s.-kr. го̀ведо ‘karvė, jautis, buivolas’, го̀веда pl. ‘raguočiai’, slov. govedo, mak. говедо ‘raguočiai’, lie. góvėda ‘banda, minia’ (plg. Трубачев О. Н. Происхожд. назван. домашн. животн. в сл. яз. М. 1960, 37). Pirminis žodžio kamienas puikiai išlikęs tadž. гов ‘karvė, jautis’, plg. s. i. gāúṣ, la. gùovs ‘raguočiai’.
Šaltinis:
Дегтярев 1980 (1982), 83
Antraštė:
góvėda
Straipsnelis:
žr. gauja
Šaltinis:
Otrębski 1964, 125
Antraštė:
gõvėda
Straipsnelis:
žr. gauja
Šaltinis:
Otrębski 1964, 125
Antraštė:
gõveda
Straipsnelis:
žr. gauja
Šaltinis:
Otrębski 1964, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas