Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gręžti
Straipsnelis:
Dažniausiai žodžiai, reiškiantys sąvoką ‘gręžti’, siejasi su šiomis sąvokomis: ‘sukti’, ‘mušti’, ‘skirti’, ‘anga’, ‘skylė’. Lie. gręžti giminiškas la. griezt ‘sukti’, s. isl. krōkr ‘kabliukas’, kringr –žiedas, apskritimas’, v. v. a. krāgo ‘kablys. ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 593
Antraštė:
gręžti
Straipsnelis:
žr. grąžtas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 223
Antraštė:
gręžti
Straipsnelis:
žr. grąžtas
Šaltinis:
Buck 1949, 594
Antraštė:
grę̃žti
Straipsnelis:
žr. grįžtė
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 294
Antraštė:
grę̃žti
Straipsnelis:
žr. grįžtė
Šaltinis:
Ambrazas 1986, 25
Antraštė:
grę̃žti
Reikšmė:
to turn
Straipsnelis:
Knygoje aptariamos pragermanų n kamieno leksemos, iš kitų kamienų žodžių išsiskiriančios vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Be daiktavardžių, aptariami ir veiksmažodžiai. Kroonenas kalba apie deiteratyvizaciją – procesą, kai iš iteratyvų pasidaro stiprieji veiksmažodžiai. Deiteratyvizacijos proceso intensyvumas paaiškina daug germaniškų dubletų. Kaip vieno iš jų pavyzdį Kroonenas pateikia s. ang. cringan ‘to perish’ < *kringan- : crincan ‘t. p.’ < *krinkᵏan- vs. ankstyvoji (dabartinė) olandų kronken ‘to wind’ < *krunkᵏōn- (plg. lie. grę̃žti ‘to turn’ < *grenǵʰ-).
Šaltinis:
Kroonen 2011, 108
Antraštė:
grę̃žti
Reikšmė:
to turn
Straipsnelis:
Šiaurės vakarų germanų tarmėse egzistuojantį deiteratyvumo mechanizmą iliustruoja stipriųjų veiksmažodžių dubletai (išlaikę pirminį konsonantizmą arba sutrumpinti, su geminata): s. ang. cringan ‘to perish’ < *kringan- : crinkan ‘id.’ < *krinkᵏan- vs. r. ol. kronken ‘to wind’ < *krunkᵏōn- (plg. lie. grę̃žti ‘to turn’ < *grenĝʰ-).
Šaltinis:
Kroonen 2012b, 281

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas