Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
graižus
Reikšmė:
kreivas, įžambus
Straipsnelis:
žr. kairys
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 249
Antraštė:
graižùs
Straipsnelis:
[Aptariama kelių s. slovėnų žodžių semantika, remiantis giminiškų kalbų leksika.] Lie. graižùs yra susijęs su s. slvn. grěchъ, taip pat lo. grèizs, kaip ir nurodo daugelis autorių (Fraenkelis, Slawskis ir kt.), ir turi reikšmę ‘minutí cíli, chyba, omyl’. Į šį lizdą yra trauktini ir s. slvn. grěchь derivatai: pogrěšiti () ‘zbloudit, minout se cíle, chybit’, pogrěchoть ‘pochybný, nejistý’, sъgrěšenije ‘zhřešní, pohřešní, poklesek’, kurie pagrindžia minėtą slvn. grěchъ, remiamą lie. graižùs, o sъgrěšenije reiškia ne tik Versündingung, bet ir Fehler.
Šaltinis:
Šparatková 2003, 211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas