Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gramañtas
Reikšmė:
krūsnis, krūva
Straipsnelis:
Oset. ærǧom | ærǧom, ærǧom ‘žabų, malkų ryšulys; našta’. Kilęs iš iranėnų *grāma-, ide. *gremo- ‘masė; krūva, šūsnis’ ir pan. (Pokorny 383) su įprasta gr raida […] s. i. grāma- ‘masė; žmonių minia; gyvenvietė; kaimo bendruomenė’, s. sl. grъmъ, s. r. громъ ‘krūmas’, s. sl. gramada ‘malkų krūva’, r. грaмада ‘masė; krūva; krūsnis’, tarmėse taip pat ‘pasaulis, bendruomenė; kaimo bendruomenė’ (Dalis), ukr. грaмада, slov. gramáda ‘krūva; malkų ryšulys’, lie. gramañtas ‘krūsnis, krūva’, grãmatas ‘krūva’, toch. B. krāmār ‘krovinys’, lo. gremium ‘krūtinė; sauja, glėbys’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ, 410
Antraštė:
gramañtas
Straipsnelis:
žr. grumantas
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas