Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grámbuolė
Straipsnelis:
Pr. gramboale ‘vabalas’ tiksliausias atitikmuo lie. grámbuolė, taip pat plg. grambuolỹs ‘mėšlų vabalas’, ‘juodvabalis’, ‘karkvabalis’, ‘medinis vabalas’ (LKŽ III, 510), grambõlis : gram̃bti, grambýti, grambuoliáuti, grambùs ir kt.). Taip pat plg. vak. br. грамбу́ль ‘gegužinis vabalas’. Dėmesio vertas kaš. grąbolëc są ‘raukšlėtis’. Žr. Mikkola AfslPh. 20, 1898, 150 etimologiją. Tokiu būdu pavadinimo pagrindas – *gramb- šalia *grab-, *grē̆b- ir t. t. su reikšmėmis ‘stverti’, ‘ryti’ ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 284
Antraštė:
grámbuolė
Straipsnelis:
žr. grambuolys
Šaltinis:
Mažiulis 1965, 54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas