Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grasùs
Straipsnelis:
žr. grasa
Šaltinis:
Windekens 1976, 234
Antraštė:
grasus
Straipsnelis:
žr. grasinti
Šaltinis:
Buck 1949, 1281
Antraštė:
grasùs
Reikšmė:
grėsmingas, bjaurus
Straipsnelis:
Autorius aiškina armėnų kalbos garsinę sandarą. Žodžio pradžioje ide. priebalsiai prieš balsius armėnų kalboje pakito: ide. *gh > arm. g: *ghr̥si- > garš ‘bjaurus’, garšim ‘bjauriuosi, jaučiu pasišlykštėjimą’ [46] (plg. grə̄h-ma- ‘nusidėjėlis, bedievis, piktadarys’, lie. grasùs ‘grėsmingas, bjaurus’).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 46–47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas