Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grebė̃stas
Straipsnelis:
Pr. greb- atstatoma pagal vietovardį Grebisken, vėliau – Grzebsk. Siejama su lie. grebė̃stas, Polesės гребест, taip pat. *greb-ēst : *greb-isk-. – Rekonstruojama greb-isk-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 295
Antraštė:
grebė̃stas
Straipsnelis:
žr. grobas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 314–315
Antraštė:
grebė́stas
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221
Antraštė:
grebė́stas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. grabiasta ‘łata dachowa’, br. trm. грэб'яст yra skoliniai iš lie. grebė́stas .
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas