Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gretė̃
Reikšmė:
kaimynystė, greta aplinka
Straipsnelis:
žr. greta
Šaltinis:
Виндекенс 1972 (1974), 141–142; Windekens 1976, 141–142
Antraštė:
gretė̃
Reikšmė:
kaimynystė, aplinkuma; tai, kas yra netolies
Straipsnelis:
[Manoma, kad šios izoglosos bendros tik baltų ir tocharų kalboms:] Toch. B akarte = skr. samīpe ‘arti, netolies, šalia’ skaidoma į *en + -kartte. Pastarasis sandas gretinamas su lie. gretė̃ ‘kaimynystė, aplinkuma; tai, kas yra netoliese’, gretaĩ ‘šalia, arti ko nors’ (taip – Виндекенс А. Ван, О некоторых необъясненных тохарских словах. – Этимология 1972. М., 1974. Ц. 141–142).
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas