Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griū́ti
Straipsnelis:
žr. griaučiai
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 283
Antraštė:
griūti
Straipsnelis:
žr. griausmas
Šaltinis:
Buck 1949, 58
Antraštė:
griū́ti
Reikšmė:
zu Boden fallen
Straipsnelis:
pr. krūt III ‘griūti’ – plg. lie. griū́ti ‘zu Boden fallen’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 320
Antraštė:
griū́ti
Straipsnelis:
žr. griauti
Šaltinis:
Chantraine DEG, IV (2), 1272
Antraštė:
griū́ti
Reikšmė:
s‘écrouler
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Lo. *rūtus ‘qui se précipite’ tęsiamas romanų *rūtāre > pranc. (se) ruer. Lo. ruīna ir s. lo. *ruēs (Carmen Aruale) taip pat reikalauja šaknies *gʰruH- ‘s‘effonder’, kuri randama lie. griū́ti ‘s‘écrouler’ (< *gʰruh₁-tḗi̯) ir gr. *ἔχραϝον ‘attaquer’. Lo. perf. ingruī ‘je me suis précipité’ yra padarytas pagal prez. ingruō < ide. *gʰrh₁-u̯-é/ó- ‘s‘abattre’.
Šaltinis:
Garnier 2010, 220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas