Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griežlė̃
Straipsnelis:
žr. griežlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
griežlė̃
Straipsnelis:
Pr. droanse ‘Snarker – griežlė’ (E 749) etimologija taip ir pasilieka neaiški (Топоров ПЯ А–D, 374 t.). Betgi yra lie. ž. drę̃žti ‘plėšti, dėvėti’ (LKŽ II² 695)! Kitaip sakant, pr. droanse = *drɔ̄nzē (t. y. *drānzē) < *drañzē visai paprasta laikyti galūnės vediniu (su šaknies apofonija) iš veiksmažodžio pr. *drenz- ‘plėšti’ = lie. ž. drę̃žti ‘plėšti, dėvėti’, dėl darybos plg. lie. dial. griežė̃ ‘griežlė’ (iš gríežti). Vadinasi, pr. *dranzē ‘griežlė’ yra iš ‘plėšėjos’, plg. lie. griež(l)ė̃ ‘griežlė’ (gríežti ‘rėžti’), driežlė̃ ‘t. p.’ (: driežti ‘plėšti’), bryzėlė̃ ‘t. p.’ (brỹzinti ‘pjauti’ Dusetos); plg. dar lie. plėšti, rėžti ir pan., turinčius įvairaus paukščių (ir ne vien jų) ‘giedojimo’ reikšmes (plg. ir Toporov l. c.).
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas