Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
griekas
Reikšmė:
nuodėmė
Straipsnelis:
Lie. griekas, la. grēks, pr. grīka kilę iš slavų kalbų, plg. s. sl. grěchŭ ir t. t., bendras sl., su veiksmažodžiu s. sl. grěsiti ‘nusidėti’, etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 1182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas