Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grùbti
Straipsnelis:
žr. graublėtas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 282
Antraštė:
grubti
Straipsnelis:
žr. grubluotas
Šaltinis:
Buck 1949, 1067
Antraštė:
grubti
Straipsnelis:
[Aptariama semantinė būdvardžių motyvacija slavų kalbose.] Su lie. grùbti, grumbù ‘tężeć, drętwieć; chropowacieć’, taip pat la. grumbt ‘marszczyć się’, yra susijęs prasl. *grubъ (taip pat praraleliai galima atstatyti ir *gro̧bъ), tęsiančiu ide. *ghreu-bh-.
Šaltinis:
Jakubowicz 2003, 410

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas