Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grùmdyti
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų kalbų šaknų su |*| refleksai] Etimologiniai dubletai: […] 2) s. r. грьмъ, гремъ // s. r. громъ, lie. grùmdyti, la. grum(d)ît.
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas