Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gruménti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
grumenti
Straipsnelis:
žr. grumoti
Šaltinis:
Buck 1949, 1281
Antraštė:
gruménti
Reikšmė:
tyliai ir prislopintai, dusliai toli griaudėti
Straipsnelis:
grumins E. 51 ‘dunreyn’ (t. y. retas, silpnas lietus), bet, kaip nurodo Bezzenbergeris BB, XXIII, 308, šis pr. žodis iš tikro reiškia griaustinio dundesį (toli) : lie. gruménti ir kt. žr. Walde Pokorny I, 655.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 224

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas