Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grum̃sti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
grum̃šti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
grumsti
Straipsnelis:
žr. grumoti
Šaltinis:
Buck 1949, 1281
Antraštė:
grum̃sti
Reikšmė:
grasinti (kuo nors)
Straipsnelis:
Valmieroje (Wolmar) fiksuojamas la. veiksmažodis grem̃tiês (praes. gremuôs < *gremjuos, praet. grẽmuôs) ‘im Affekt eine Absicht äußern, drohen’ (pvz., tȩ̃s grẽmâs tevi kul̃t ‘tėvas grasinasi tave mušti’); primena lie. grum̃sti, go. gramjan ‘supykdyti, suerzinti’.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas