Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grumulỹs
Reikšmė:
grumstas
Straipsnelis:
žr. gramulys
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas