Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùbulas
Reikšmė:
gumulas, ryšulys
Straipsnelis:
žr. gaubti
Šaltinis:
Петлева 1972 (1974), 90–93
Antraštė:
gùbulas
Straipsnelis:
[Žodžių su ekskliuzyviai pasirodančiais balsiais a ir u spėjamos atsiradimo priežastys yra:] a) Balsių supanašėjimas ar pakeitimas kitu: gãbulas // gùbulas J, Štk (gubalìnis Rdn) […] Tai senas reiškinys[…] b) Tolimas ryšys su a eilės balsių kaita: gab-, gob-, gub-.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas