Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùdkarklis
Reikšmė:
Sumpfweide
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 392–393
Antraštė:
gùdkarklis
Reikšmė:
Sumpfweide
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 225
Antraštė:
gùdkarklis
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 327–329
Antraštė:
gùdkarklis
Reikšmė:
Sumpfweide
Straipsnelis:
Pr. gudde ‘Busch=Wald’ E 587 (p. 63 t.), man rodos, yra giminiškas su sl. *gvozdь : s.-kr. gvozd, s. le. gwozd (gozd) ‘medis, miškas’. Sl. žodžio forma skiriasi. Dėl minėtos šaknies, t. y. *gŭd-, kontaminacijos su senąja šaknimi, reiškusia ‘kaištis, vinis’: s. sl. gvozdь ‘clavus’, s. r. gvozdь, gvozdъ ‘kaištis, vinis’ etc., šis skirtumas pasidaro suprantamas. Pastarojo žodžio pirminė forma buvo *gozd(h)- : go. gazds ‘dyglys, geluonis’, s. saksų gard ‘lazda’, air. gat ‘rykštė, virbas’ etc. Iš šaknų *gŭd- ir *gozd- kontaminacijos atsiradusi šaknis gvozd- yra labai svarbi. Pagal Fraenkelį, pr. gudde atitikmuo yra šiuose lie. dūriniuose: gùd-karklis ‘Sumpfweide’, gùd-obelė ‘wilder Apfelbaum, Holzapfelbaum’ etc. Ši prielaida yra galima. Bet tam tikru laiku kalbančiųjų subjektų sąmonėje žodis gud- buvo susijęs su gùdas ‘baltarusis’, juoba kad šis pavadinimas lietuviams turėjo menkinamąjį niuansą.
Šaltinis:
Otrębski 1950c, 276
Antraštė:
gùdkarklis
Reikšmė:
Sumpfweide
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Blažek 2001b 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas