Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gul̃ti
Reikšmė:
to lie down
Straipsnelis:
Autoriaus nuomone, lie. gul̃ti (< *lugtei?) ‘to lie down’, s. bažn. sl. lešti (< *legtī), taip pat gulė́ti (< *lugētei) ‘to be lying down’ ir s. bažn. sl. ležati (< *ležātī < *legētī) yra baltų-slavų inovacijos (kitų ide. kalbų atžvilgiu). Lie. ir sl. šaknų skirtumą autorius siūlo aiškinti metateze (kaip ir lie. kèpti (< *pekti) ‘to bake’. Giminiški lie. žodžiai be metatezės yra lagamìnas ‘suitcase, trunk’ ir palė́gti ‘to lie down’ (plg. s. bažn. sl. lešti (< *legtī)).
Šaltinis:
Robinson 1983, 248
Antraštė:
gul̃ti
Straipsnelis:
Ide. vyro sesers pavadinimo tradicinę rekonstukciją – *glōus (ir *gl̥ōus) – yra priėmęs Schmeja (1963, 23 t.), bet su kita interpretacija: turėdamas galvoje reikšmę ‘vyro sesuo’, jis teigia, kad *ǵl- artimiausi giminaičiai yra gr. γώλεος ‘skylė, guolis (?)’, lie. guolis, gulti ir t. t., ir kad *ǵl- reiškia ‘sugulovas’, todėl *gl-ōu-s reikšmė esanti ‘sugulovo (=vyro) sesuo’. Ši interpretacija remiasi prielaida, kad πάτρως, μήτρως turi sufiksą -ōu-, su kuriuo darytasi antrinius giminystės terminus; bet ta prielaida nėra teisinga.
Šaltinis:
Szemerényi 1977, 89
Antraštė:
gul̃ti
Reikšmė:
sich legen, zu Bett gehen
Straipsnelis:
žr. guolis
Šaltinis:
Solta 1960, 310
Antraštė:
gul̃ti
Straipsnelis:
Jotvingių gułd ‘gulėti’, plg. lie. gul̃ti, la. gul̃t, bet pr. lassinnuns ‘guldęs’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 73
Antraštė:
gulti
Reikšmė:
sich hinlegen
Straipsnelis:
[Tocharų ‘inagentyvo’ kategorija (III ir IV klasių prezensas, V kl. konjunktyvas, II kl. preteritas) kyla iš ide. prez. *-h₁i̯e/o-, aor. *-h₁- (< ide. *-eh₁-). Tai patvirtina kitų kalbų duomenys, pvz.:] lie. gulė́ti, gùli, gulė́jo ‘liegen’ šalia gulti, pret. gul-ė ‘legte sich hin’, kuris tęsia senąjį aoristą *gulē (lie. gulė́jo kilo iš imperfekto *gulē + -jā-, žr. Ostrowski, Studia z historii czasownika litewskiego. Iteratiwa. Denominatiwa, Poznań, 2006).
Šaltinis:
Seržant 2011, 534

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas