Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
guõlis
Straipsnelis:
žr. gaizdras
Šaltinis:
Moszyński 1956, 200–201
Antraštė:
guolis
Straipsnelis:
žr. gulėti
Šaltinis:
Buck 1949, 835
Antraštė:
guolis
Straipsnelis:
žr. gulti
Šaltinis:
Szemerényi 1977, 89
Antraštė:
guõlis
Reikšmė:
Lager, Ruhe; Schlafstall von Türen und Menschen
Straipsnelis:
[Arm.] kałał, gen. pl. -ac̣ arba -ic̣ ‘urvas, guolis, žvėries prieglobstis’. [Lit.:] Lidén ASt 48t.; Walde Pokorny I, 639; Pokorny 402. Gretintinas su lie. guõlis ‘Lager, Ruhe’, taip pat ‘Schlafstall von Türen und Menschen’, la. guõļa ‘guolis, lizdas“, čia sietinos veiksmažodžių formos lie. gulù, gul̃ti ‘sich legen, zu Bett gehen’, guliù, gulė́ti ‘liegen’. Lidénas toliau sieja su s. šv. kolder, norv. kold. kuld „žvėries jauniklių vada’, ‘lizdas su kiaušiniais’, ‘tos pat santuokos vaikai’. Galbūt čia priklauso ir gr. γωλεός ‘urvas, guolis’⁴⁶ [⁴⁶ plg. Frisk Gr.EW 336; Fraenkel, KZ 71, 40]. Šiaip ar taip, iš bl.-germ.-gr. atitikmenų semantiniu ir formaliu požiūriu aiškiausia lieka arm.-bl. sąsaja⁴⁷ [⁴⁷ lie. gul- ir arm. kal- gali būti kilę iš nykstamojo laipsnio (Reduktionsstufe) atbalsio, t. y. iš *gl-.]
Šaltinis:
Solta 1960, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas