Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùmulas
Reikšmė:
luitas, pluoštas, sniego gniužulas
Straipsnelis:
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 60–61
Antraštė:
gùmulas
Straipsnelis:
žr. gamalas
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204
Antraštė:
gumulas
Reikšmė:
grumstas, luitas
Straipsnelis:
[Germanų kalbų priesagos l (paveldėtos iš ide. prokalbės) vediniai puikiai pasitarnauja tyrinėjant germanų kalbų tarpusavio giminystės laipsnį. Čia pateikiami vakarų ir šiaurės germanų kalbų priesagos l vediniai, turintys atitikmenų kitose ide. kalbose (gotų kalba neteikia pavyzdžių):] 5. S. isl. ørkum(b)l ‘Dauernarbe’ silpnosios asm. vksm. kumla ‘spausti, maigyti, trėkšti’, s. ang. cumbol n. ‘žaizda, navikas, auglys, sutinimas’; plg. v. air. gemel ‘pančiai, grandinės, Fessel’; lie. gumulas ‘grumstas, luitas’, gamalas ‘sniego gniūžtė’, r. gomola ‘t. p.’
Šaltinis:
Snyder 1989, 428
Antraštė:
gùmulas
Reikšmė:
ko nors susuktas ar susisukęs kamuolys, gurvolis, gabalas
Straipsnelis:
žr. gomulas
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 183–188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas