Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gamalas
Straipsnelis:
žr. gumulas
Šaltinis:
Snyder 1989, 428
Antraštė:
gãmalas
Reikšmė:
riekė, griežinys, gniužulas
Straipsnelis:
Šitas sl. formas – ukr. гоми́лка ‘kulkšnis’, r. гомо́ла ‘gniužulas’, br. го́малка ‘sausas apvalus sūris’, s.-kr. го̀мољ ‘(gėlės) svogūnėlis’, le. gomółka ‘apvalus sūrelis’, [46] č. homole (cukru) ‘gabalas cukraus’ – Vasmeris [Фасмер ЭСРЯ V, 435–436] laiko giminingomis lie. gãmalas ‘riekė, griežinys, luistas, gniužulas’, gomulỹs ‘gabalas, grumstas’.
Šaltinis:
Петлева 1978 (1980), 46–47
Antraštė:
gãmalas
Reikšmė:
gabalas, luitas
Straipsnelis:
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 60–61
Antraštė:
gãmalas
Straipsnelis:
žr. gamulas
Šaltinis:
Мартынов 1968, 152–153
Antraštė:
gãmalas
Reikšmė:
gumulas
Straipsnelis:
Nemažas pluoštas žodžių variantų su a // u atsiradę dėl ide. skiemeninių , , , > al, am, an, ar // ul, um, un, ur (kar̃kti // kur̃kti, skárti // skùrtiskãris // skùris, karkulỹs // kurkulỹs, skarulỹs // skurulỹs ir t. t.). Taip yra skirtingose šnektose atsiradusios formos gãmalas // gùmulas.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204
Antraštė:
gamalas
Reikšmė:
sniego gniūžtė
Straipsnelis:
žr. gumulas
Šaltinis:
Snyder 1989, 428
Antraštė:
gãmalas
Reikšmė:
gabalas, gurvolis (sniego)
Straipsnelis:
žr. gomulas
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 183–188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas