Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùnga
Reikšmė:
kuprelė; kamuolys
Straipsnelis:
žr. guga
Šaltinis:
Çabej 1962c, 59 (73)
Antraštė:
gùnga
Reikšmė:
kupra, kreivuma
Straipsnelis:
žr. gunžys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 337–340
Antraštė:
gùnga
Reikšmė:
kupra, rutulys, luitas
Straipsnelis:
žr. guogė
Šaltinis:
Джаукян 1982, 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas