Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùnyti
Straipsnelis:
žr. ginti
Šaltinis:
Tischler 1990, 81
Antraštė:
gùnyti
Reikšmė:
ginti
Straipsnelis:
žr. gundyti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 341–345
Antraštė:
gùnyti
Reikšmė:
ginti, varyti
Straipsnelis:
žr. gundyti
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 115–116
Antraštė:
gùnyti
Reikšmė:
verscheuchen (nubaidyti)
Straipsnelis:
Tiesioginį pirmykštės trinarės sistemos refleksą bl.-sl. kalbose demonstruoja šaknų su pradiniu labioveliariniu ir šaknies pabaigos ‘Liquida’ ar nazaliniu nykstamojo balsių kaitos laipsnio realizacija. Jų u- vokalizmas suprantamas (pateisinamas) tik kaip ide. labioveliarinio labialinio elemento refleksas. […] lie. genù, giñti ‘treiben’, s. bažn. sl. ženǫ ‘ginu, medžioju, seku’ ir jo inf. gъnati, pilnojo balsių kaitos laipsnio taip pat ir lie. gunióti, gùnyti ‘verscheuchen’ (‘nubaidyti’), pr. guntwei ‘ginti’ (*gᵘ̯hen-, s. i. hanti, arm. ǰnem ‘mušk’, gr. θείνω)
Šaltinis:
Tischler 1990, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas