Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gurinėti
Reikšmė:
vaikščioti susikūprinus
Straipsnelis:
La. gūrâties BW 25875, 5 (viens pats [zir̂gs] staļļa dibina kâ lâcìtis gūràjâs) galbūt reikšmė iš guôrîties ‘sukinėtis į visas puses; sich rekeln“) : serbų gȕriti se ‘susitraukti, lenkti(s), lankstytis’, gr. γῡρός ‘sulinkęs’, norv. kūra ‘būti pritūpus, pritūpti’, lie. gurinėti (u gali būti ū) [Miežinys], gūrinė́ti ‘t. p.’ Juškevičiaus žod.; žr. ten pat gúra ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 401
Antraštė:
gūrinė́ti
Straipsnelis:
žr. gurinėti
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 401
Antraštė:
gūrinė́ti
Reikšmė:
palengva, pasilenkus vaikščioti
Straipsnelis:
žr. gurnas
Šaltinis:
Žukaitė 1980, 72
Antraštė:
gūrinėti
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas