Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gurklė
Reikšmė:
gerklė
Straipsnelis:
gurcle (gurkle) E. 97 ‘gerklė’ : lie. gurklė, la. gurklis, č. hrdlo, r. гортань ‘gerklė’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 683.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 226
Antraštė:
gurklė̃
Reikšmė:
gerklė
Straipsnelis:
Alb. zverk, xverk ‘kaklas, sprandas’ jau anksčiau ne sykį traukė tyrėjų dėmesį. G. Meyeris [EW 488], kuris jį kaip x-verk, z-verk aiškino ir -verk su lie. gurklė̃ ‘gerklė’ lygino, žinojo apie šito lyginimo netvarumą ir pats. Taigi šie alb. žodžiai dar turi būt aiškinami iš naujo.
Šaltinis:
Cimochowski 1966, 42
Antraštė:
gùrklė
Reikšmė:
garankštis
Straipsnelis:
žr. gurklys
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 348–350

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas